فَقَد هَرَبتـُـــــ اِلَیکــــــ ... تا ج‌ـــــنون

تا ج‌ــــــنون فاصله‌ای نیستـــــــــ از این‌جا که منمـ

فَقَد هَرَبتـُـــــ اِلَیکــــــ ... تا ج‌ـــــنون

تا ج‌ــــــنون فاصله‌ای نیستـــــــــ از این‌جا که منمـ

فَقَد هَرَبتـُـــــ اِلَیکــــــ ... تا ج‌ـــــنون

روزگاری بود که تسبیحِ دلم در بینِ انگشتانِ تو می‌چرخید.
مـن امـا با هــر مهره، ذکـــــــر مـی‌گفتم بر مهـربانی‌ات.
"یا حبیب من لا حبیب له"
تا روزی که هبوط، سهــمِ حسرتِ مـن شد از قدر ندانستنِ آن روزگارِ بهشتی!
بندِ تسبیحِ دلم پاره شد و مهره‌هایش خاک را به میهمانی رفتند.
دیگـــر تسبیح نداشتم تا تمنــایِ دستانت، نفسم را به شماره بیاندازد!
دلم –مثلِ دلِ آدم‌هایِ دنیا- انار شد.
اناری عاشق با یاقوت‌هایی سرخ!
دلم –مثلِ دلِ آدم‌هایِ دنیا- تنگ شد.
تنگِ روزهایِ باتویی...
روزهایِ پیش از هبوط...
انارِ دلم ترک برداشت.
خاک،میزبانِ یاقوت‌هایِ دلتنگی‌ام شد.
من امـــا هنوز به دنبالِ مهره‌هایِ تسبیحم بودم.
و نمی‌دانستم چطور می‌شود دوباره تسبیح ساخت! دوباره انار داشت!
اما...
مهره‌ها را از خاک برچیدم.
هر کدام بویِ روزهــایِ باتویی‌ام را می‌داد، گمشده‌یِ تسبیحِ دلم بود.
یک، دو، سه،...، صد.
تمام شد!
صد مهره‌یِ دلِ صدپاره‌ام را به بند کشیدم.
رشته‌یِ تسبیحم اما دیگر بویِ تو را نداشت.
رشته‌یِ تسبیحم از دنیایِ دوری و دلتنگــی بود.
حســــی گنگ در این میانه فهمانیدم که باید بیشتر مراقبِ دلم باشم.
این تسبیح دوباره اگـــــــر پاره شود، دیگر شناسایِ تو نخواهد‌بود!
یاقوت‌ها اما هم‌چنان رویِ خاک بودند.
و هنوز هم ...!
کسی چــــه می‌داند که تمامتِ این دانه‌ها، امانتِ روزِ الستِ توست!
جمعشان نمی‌آورم!
بگذار این دلِ تکثیـــــــر شده در هزار، در جست‌و‌جویِ هر دانه، تو را فرایاد آورد.
بگذار این یاقوت‌ها، میعادگاهِ من و تو باشند، ...تا ابد!
دنیایِ خاکی جایِ من نیست!
فَقَدْ هَرَبْتُ اِلَیْک...تا جنون!
______________________________
هم‌چنان "ناموس خدا" هستم،اما این‌جا حرف‌هایی را می‌نویسم که در قالب "می‌خواهم زن باشم" نمی‌گنجد!

پیام های کوتاه
  • ۳۱ خرداد ۹۲ , ۲۲:۰۰
    مباح
خواندمـ و پسندیدمـ

۶۲ مطلب با موضوع «حضرت ارباب» ثبت شده است

نکره همـ که باشمـ ،

زیرِ علمـِ تو

معرفه می‌شومـ ...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۴ ، ۲۳:۰۰
ناموس خدا

خارهای پهن‌دشتــــــــِــ بیابان را می‌کَنی .

با آن خارها که در چشمـ فرو می‌روند، چه خواهی‌کرد ؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ خرداد ۹۴ ، ۱۷:۰۰
ناموس خدا

لبــــــــ های تو

مقتدای نمازِ بارانِ ماستــــــــــ .

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۹۳ ، ۱۹:۰۰
ناموس خدا

برای سرِ نورانی‌اتــــــــ

کمتر از طشتـــــــــِ طلا هم نمی‌شد تصور کرد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۳ ، ۱۶:۰۰
ناموس خدا

کارش به آن‌جا کشیده‌بود

که به خواهرش التماسِ دعا می‌گفتـــــــ

در نمازهای شبـــــــــ ...

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۰۰
ناموس خدا

آن‌چه شمر با تو کرد ،

کم از کرده‌ی ما با موعود نیستـــــــــ !

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۳ ، ۲۳:۰۰
ناموس خدا

می‌دانستــــــــ پاسخشان "آری" استـــــــــ ،

اما باز هم پرسید :

"آیا کشتنِ من و شکستنِ حریمـِ من رواستـــــــــ ؟"

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۳ ، ۲۰:۰۰
ناموس خدا

راهی کربلا شدن و

سر به راه شدن

همیشه هم در نسبت مستقیمـ نیستند !

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ آذر ۹۳ ، ۱۸:۰۰
ناموس خدا

کدام حجِ ناتمامـ ؟

این خودِ کعبه بود که کوفه می‌رفتــــــــ .

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۳ ، ۱۳:۰۰
ناموس خدا

پیکرتــــــــــ در بیابان رها شد

تا درندگان همـ سهمـِ بوسه‌ی خود را برگیرند .

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۰۰
ناموس خدا

کوفیان آمده‌بودند تفریح !

آخرِ کار نوبتـــــــِـ سوغاتـــــــــ بود :

پیراهن ...

گوشواره ...

انگشتر ...

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۰ تیر ۹۳ ، ۲۲:۰۰
ناموس خدا

کربلا تا شامـ

فقط بیستـــــــــ روز طول کشید !

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۳ ، ۲۱:۰۰
ناموس خدا

ع‌ـــــــاشورا

قیامتی استــــــــــ که

پیش از رستاخیز به پا شده‌استـــــــــ .

۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۵:۰۰
ناموس خدا

شش‌گوشه‌ی تو

محاط در زمین ...

محیط بر آسمان ...

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۳ ، ۱۵:۰۰
ناموس خدا

لهوفـــــــــ کجا می‌تواند روایتــــــــ کند

آن‌چه را که بر تو گذشتـــــــــ ؟!

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۲ ، ۰۷:۰۰
ناموس خدا

مظلومانه‌ترین فریادِ تاریخ که در گلو ماند :

" به حسین بگویید نیاید !"

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۲ ، ۰۲:۰۰
ناموس خدا

حسین همه‌ی ماجرا را می‌دانستـــــــــ .

و درد همین‌جاستــــــــ .

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۲ ، ۲۲:۰۰
ناموس خدا

دین را وانهادند ،

تا دیناری سهیمـ شوند .

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ بهمن ۹۲ ، ۲۳:۰۰
ناموس خدا

کربلایی که درد دهد ،

درمان همـ می‌دهد .

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ بهمن ۹۲ ، ۰۶:۰۰
ناموس خدا

در عاشورا

آبــــــــ همـ معنای بودنش را

از لبــــــــ های خشکیده دریغ کرد .

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۲ ، ۱۹:۰۰
ناموس خدا