فَقَد هَرَبتـُـــــ اِلَیکــــــ ... تا ج‌ـــــنون

تا ج‌ــــــنون فاصله‌ای نیستـــــــــ از این‌جا که منمـ

فَقَد هَرَبتـُـــــ اِلَیکــــــ ... تا ج‌ـــــنون

تا ج‌ــــــنون فاصله‌ای نیستـــــــــ از این‌جا که منمـ

فَقَد هَرَبتـُـــــ اِلَیکــــــ ... تا ج‌ـــــنون

روزگاری بود که تسبیحِ دلم در بینِ انگشتانِ تو می‌چرخید.
مـن امـا با هــر مهره، ذکـــــــر مـی‌گفتم بر مهـربانی‌ات.
"یا حبیب من لا حبیب له"
تا روزی که هبوط، سهــمِ حسرتِ مـن شد از قدر ندانستنِ آن روزگارِ بهشتی!
بندِ تسبیحِ دلم پاره شد و مهره‌هایش خاک را به میهمانی رفتند.
دیگـــر تسبیح نداشتم تا تمنــایِ دستانت، نفسم را به شماره بیاندازد!
دلم –مثلِ دلِ آدم‌هایِ دنیا- انار شد.
اناری عاشق با یاقوت‌هایی سرخ!
دلم –مثلِ دلِ آدم‌هایِ دنیا- تنگ شد.
تنگِ روزهایِ باتویی...
روزهایِ پیش از هبوط...
انارِ دلم ترک برداشت.
خاک،میزبانِ یاقوت‌هایِ دلتنگی‌ام شد.
من امـــا هنوز به دنبالِ مهره‌هایِ تسبیحم بودم.
و نمی‌دانستم چطور می‌شود دوباره تسبیح ساخت! دوباره انار داشت!
اما...
مهره‌ها را از خاک برچیدم.
هر کدام بویِ روزهــایِ باتویی‌ام را می‌داد، گمشده‌یِ تسبیحِ دلم بود.
یک، دو، سه،...، صد.
تمام شد!
صد مهره‌یِ دلِ صدپاره‌ام را به بند کشیدم.
رشته‌یِ تسبیحم اما دیگر بویِ تو را نداشت.
رشته‌یِ تسبیحم از دنیایِ دوری و دلتنگــی بود.
حســــی گنگ در این میانه فهمانیدم که باید بیشتر مراقبِ دلم باشم.
این تسبیح دوباره اگـــــــر پاره شود، دیگر شناسایِ تو نخواهد‌بود!
یاقوت‌ها اما هم‌چنان رویِ خاک بودند.
و هنوز هم ...!
کسی چــــه می‌داند که تمامتِ این دانه‌ها، امانتِ روزِ الستِ توست!
جمعشان نمی‌آورم!
بگذار این دلِ تکثیـــــــر شده در هزار، در جست‌و‌جویِ هر دانه، تو را فرایاد آورد.
بگذار این یاقوت‌ها، میعادگاهِ من و تو باشند، ...تا ابد!
دنیایِ خاکی جایِ من نیست!
فَقَدْ هَرَبْتُ اِلَیْک...تا جنون!
______________________________
هم‌چنان "ناموس خدا" هستم،اما این‌جا حرف‌هایی را می‌نویسم که در قالب "می‌خواهم زن باشم" نمی‌گنجد!

پیام های کوتاه
  • ۳۱ خرداد ۹۲ , ۲۲:۰۰
    مباح
خواندمـ و پسندیدمـ

۱۰ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

کنارِ میوه‌ی دلش زانو زد .

لشکریان هو کردند !


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۲ ، ۱۸:۰۰
ناموس خدا

بگذار تکفیرتـــــــــــ کنند .

ما که می‌دانیمـ :

" مَن حارَبَکُمـ مُشرِکــــــــــ "


۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۲ ، ۱۲:۰۰
ناموس خدا

شش‌ماهه را روی دستــــــــــ گرفته‌ای که چه ؟

ح‌ـــــــــسین !

اهلِ آتش که آبـــــــــــ نمی‌دهند !


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۲ ، ۰۱:۰۰
ناموس خدا

حالِ ما خوبــــــــــــ استــــــــــــ .

ملالی نیستــــــــــــ ،

حتی دوری شما !!!

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ تیر ۹۲ ، ۱۸:۰۰
ناموس خدا

پیراهنِ کهنه را پاره تر نکن حسین !

حرصِ این قوم بر غارتــــــــــ ، تازه و کهنه نمی شناسد !

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۲ ، ۱۵:۰۰
ناموس خدا

خار در چشمـ !

استخوان در گلو !

روزگارِ سختی استـــــــــ ...

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۲ ، ۲۲:۰۰
ناموس خدا

شعبه‌ی دیگرِ من:

می‌خواهمـ زن باشمـ

موافقین ۴ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۲ ، ۲۳:۰۰
ناموس خدا

صدایمـ گوش هایتــــــــ را نخراشد .

می خواهمـ بلند بلند بخوانمتـــــــــ ...

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۲ ، ۰۰:۰۰
ناموس خدا


روزی در آغوشِ پیامبر ...

روزی رها در بیابان ...

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ تیر ۹۲ ، ۲۳:۰۰
ناموس خدا

ما بی تو آسوده‌ایمـ ،

تو با ما چه‌گونه‌ای ؟

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۲ ، ۰۱:۰۰
ناموس خدا